سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسیبه اکبری – دانشگاه علم و صنعت ایران
علی صدر –

چکیده:

تشخیص اثرانگشت یکی از روشهای وسیع مورداستفاده بیومتریکی است روشهای رایج تشخیص اثرانگشت براساس توپوگرافی سطحی بوده و بنابراین دربرابر قالبهای ساختگی با جاسازی اثرانگشت آسیب پذیر می باشد دراین مطالعه ما از تکنیک توموگرافی نوری همدوس برای تشخیص موادمصنوعی رایج که سامانه های اثرانگشت را مورد جعل قرارمیدهند از پوست واقعی استفاده می کنیم ازروی آنالیز تصویر و سیگنال متناظر OCTمی توان وجود و یاعدم حضور این مواد روی دست را تعیین کرد. ازطرفی خودکارسازی این سامانه برای تشخیص خودکار این مواد اضافی روی دست از اهمیت ویژه ای برخوردار است دراین مطالعه ما با معرفی الگوریتم خودهمبستگی که روی تصاویر OCT اعمال میشود می توان سیستمهای تشخیص را خودکار کرد.