سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا میوه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجید گندمکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سهراب میرسعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سیدمجتبی نوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

با پیشرفته تکنولوژی میکروگرید فرصتی برای استفاده از منابع کوچک تولید انرژی مانند سلولهای فتوولتائیک مزارع بادی و پیلهای سوختی درشبکه های توزیع ایجاد شده است حضور میکروگرید باعث ایجاد تغییراتی در هماهنگی بین تجهیزات حفاظتی گردیده که این مساله به کاربردن تکنیکهایی جدید جهت حفاظت این شبکه ها را ضروری ساخته است دراین مقاله تاثیر بروز یک خطای تک فاز به زمین در یک میکروگرید مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است بدین منظور رفتار مولفه صفر جریان طی این خطا در شبکه با استفاده از نرم افزار DIgSILENT شبیه سازی شده است. سپس رفتار مولفه صفر جریان در نقاط مختلف شبکه و در شرایط بهره برداری نامتعادل میکروگرید بررسی و مقایسه شده است.