سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن بختیاری فر – کارشناس ارشد هوافضا
مصطفی تن ساز – کارشناس ارشد هوافضا
رضا آقایی طوق – دانشجوی دکتری هوافضا

چکیده:

دراین مقاله تاثیر انحراف فاکتورهای مختلف دریک شیرکنترلی دریک موتور سوخت مایع سیکل بسته برعملکرد آن مورد بررسی قرارگرفته است فاکتورهای مورد اشاره عبارتند از سطح مقطع کنترلی شیر فشار خروجی شیر و … با استفاده از نتایج بدست آمده می توان حساسیت شیرکنترلی را نسبت به هریک ازفاکتورها مشخص نمود از سوی دیگر تاثیر خطاهای مختلف چون خروج از تلرانسهای ساختی اجزا مختلف شیر را روی عملکرد شیر کنترلی بررسی نمود برای رسیدن به اهداف یاد شده معادلات ریاضی شیر کنترلی استخراج شده سپس معادلات خطی شده برحسب پارامترهای اصلی شیرکنترلی نظیر فشار فرمان ودبی عبوری و … حل شده و درنهایت تاثیر انحرافات فاکتورهای شیربرپارامترهای آن با نمودارهایی ارایه گردیده است.