سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

وحید نورانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
مینا سیاح فرد – دانشجوی رشته سازه های هیدرولیکی

چکیده:

دراین تحقیق حساسیت مقدار تبخیر روزانه در شهرهای تبریز و ارومیه نسبت به عوامل موثر در آن بدست آمده است از جمله عوامل موثر بر میزان تبخیر از سطوح آزاد آبها عبارتند از: تشعشع خورشیدی دمای هوا، رطوبت نسبی، سرعت باد، فشار ستون هوا و تبخیر تشتک ، دراین مطالعه پس از آموزش و آزمایش شبکه های عصبی برای هر دو منطقه برای تعیین حساسیت پاسخ مدل تبخیر روزانه به مقادیر ورودیهای شبکه انالیز حساسیتی با استفاده از وزنهای اتصالی شبکه و تعریف مقادیر مشتقات جزئی خروجی روی ورودی بر شبکه ها اعمال شده است دراین راستا رابطه کلی حساسیت خروجی نسبت به ورودی مبتنی بر شبکه عصبی چند لایه پرسپترون به دست آمده است در ادامه با تحلیل آماری مقادیر حساسیت ها روندها و قوانین حاکم بر محیط مورد بحث از نظر بزرگی و جهت اثر هر متغیر ورودی بر خروجی استخراج شده است.