سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزاد صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
حسین شوکتی – دانشیار دانشگاه ارومیه
فرشاد صادقی – کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

طراحی بهینه و استفاده ازمصالحی که نسبت وزن به مقاومت بالایی دارند نظیر فولاد منجر به کاربرد اعضای لاغر شده است رفتاراعضای لاغر بطور اساسی ناشی ازغیرخطی های هندسی و مصالح است غیرخطی های هندسی شامل اثرات مرتبه دوم ناشی ازp- انحنا اولیه عضو و p- ناشاقولی عضو می باشدهمچنین نوع دگیری ازناکاملی ها ناکاملی مصالح ستون می باشد که ممکن است ناشی ازتغییرات تنش تسلیم فولادباشد تغییرات درمقاومت تسلیم فولاد متاثر ازخواص شیمیایی فولاد و نحوه غلتک کاری آن درفرایند ساخت است باتوسعه روزافزون نرم افزارهای المان محدود محققین بسیاری با استفاده ازروشهای انالیز پیشرفته دست به صحت سنجی و بهینه سازی روابط آیین نامه های طراحی سازه های فولادی زده اند دراین مقاله با استفاده ازنرم افزارهای المان abaqus مجموعه ای ازتحلیل ها بمنظور دستیابی به حساسیت پاسخ نیرو تغییر مکان قاب فولادی به بزرگی و شکل ناکاملی هندسی و تغییرات تنش تسلیم فولاد مصرفی صورت پذیرفته است.