سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح اله فیروزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد کرمان
حسن حدیدی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه های دریایی
اسما مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

مفهوم مدول برجهندگی که با سطح و شدت تنشها تغییر میکند برای بیان رابطه ی غیرخطی بین تنش و کرنش مورد استفاده قرار میگیرد این مفهوم از سال ۱۹۸۶ درایین نامه آشتو جایگزین پارامتر CBR گردید و در طراحی روسازی ها بعنوان پارامتر تعیین مقاومت مصالح مورد استفاده قرار میگیرد درسالهای اخیر همراه با پیشرفت روشهای مختلف طراحی روسازی و شناخت رفتار و مکانیزم خرابی مصالح مختلف روسازی انواع جدیدی از روسازی که پیکره بندی لایه های آن ها از روسازی های متداول متفاوت است رواج یافته است دو نوع از روسازی های فوق عبارتند از روسازی های آسفالتی با میان لایه ی سنگدانه ای CRAM و روسازی های تمام آسفالتی اصلاح شده MFDA با توجه به عدم شناخت دقیق رفتار و پاسخهای مختلف روسازی در شرایط مختلف مطالعه و تحقیق در مورد این گونه ا زروساز ی ها لازم وضروری به نظر می رسد دراین مقاله آنالیز حساسیت عکس العملهای روسازی با استفاده از مدلسازی غیرخطی و مقایسه ی پاسخهای متفاوت روسازی در شرایط و حالات مختلف مقطع روسازی مدنظر قرار گرفته است تا درهرحالت بتوان تاثیر پارامتری که تغییر می کند را برروی پاسخ ها به دست آورد و با موارد قبل مقایسه نمود.