سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن ایراندوست – استادیار گروه مهندسی آب ، دانشگاه آزادکرمان
رضا محمودی لیرزردی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی،دانشگاه آزاد کرمان،عضوباشگاه پژو
سیدیحیی موسوی زاد – کارشناس ارشد سازه های آبی،دانشگاه آزاد کرمان
مهدی محمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی،دانشگاه آزادکرمان

چکیده:

در این مطالعه ، اثرات آب شور بر صدای کاویتاسیون با استفاده از یک تست جت آبی ، یک تست بال دو بعدی بررسی شده است ،به این ترتیب که یک تست مدل پروانه ای کاویتاسیون با استفاده از آب ر در یک تونل کاویتاسیون به منظور تعیین اثرات آن با دقت بالا اجرا و عملکرد پروانه در حالتهای شروع و اوج صدای کاویتاسیون و همچنین طیف ناشی از آن مورد آزمایش قرار گرفت. در ادامه، نتایج این تست کاویتاسیون پروانه ای و تست های انجام شده در قبل ،راجع به نحوه ی کنترل کیفیت آب در تونل کاویتاسیون برای بازسازی پدیده های آن به ویژه صدای کاویتاسیون در آب شور ، بحث خواهد شد.