سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید مرادی شرف آباد سفلی – مربی حق التدریسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
کوروش گودرزی – استادیار دانشگاه یاسوج
زهرا محمدی حمیدآباد – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

دراین مقاله یک ایستگاه تقویت فشارگاز مورد تحلیل اگزرژی قرار گرفته است که درآن تک تک اجزای سیکل را بعنوان یک حجم کنترل درنظر گرفته راندمان قانون اول و دوم ترمودینامیک برای آنها محاسبه گردیده است و از تحلیل حساسیت اجزا مشاهده شد که درکل سیکل ایستگاه تقویت فشارگاز پاتاوه محفظه احتراق بیشترین پتانسیل بهبود را دارا می باشد همچنین نتایج نشان دادند که پتانسیل برای بهبود درتوربین بیشتر از کمپرسور هوا و کمپرسور گاز طبیعی میب اشد دراین تحلیل نشان داده شده است که خنک کاری گاز طبیعی درخروجی ایستگاه تقویت فشارگاز نورآباد سبب کاهشدمای گاز ورودی به ایستگاه بعدی پاتاوه می گردد که این امر باعث افزایش راندمان ترمودینامیکی کمپرسور گاز طبیعی و کاهش کار مصرفی آن درایستگاه تقویت فشارگاز پاتاوه خواهد شد.