سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا براتی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران مهندسی آب
علیرضا حسین نژاد دوین – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دراغلب موارد از مدلهای محیطی برای شبیه سازی پدیده های طبیعی استفاده می گردد سیلاب ها از معمول ترین بلایای طبیعی می باشند مدل موج دینامیکی با درنظر گرفتن تمامی ترمهای معادله اندازه حرکت کامل ترین روش برای پیش بینی رفتار سیلابهای است با این وجود تاکنون تحقیق جامعی برای بررسی اثرات تغییر پارامترهای ورودی برروی نتایج خروجی صورت نگرفته است درمطالعه حاضر تحلیل جامع تغییر پارامترهای موثر درروش موج دینامیکی از طریق کاربرد میدانی و آزمایشات عددی صورتگرفته است نتایج نشانمیدهد که اثرات خطای پارامترهای ورودی برروی نتایج خروجی دربعضی موقعیت خاص مقادیر کمتر ضریب زبری و یا مقادیر بزرگتر شیب کف برای مشخصات هیدروگراف طراحی مقادیر بزرگتر فاکتور شکل هیدروگراف و یا زمان تا اوج برای مشخصات کانال مقادیر بزرگتر ضریب زبری و یا شیب کف برای گام مکانی و مقادیر کوچکتر ضریب زبری و یا مقادیر بزرگتر شیب کف برای گام زمانی و پارامتر زمانی بیشتر می باشد.