سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا رازقی – عضو هیِئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
یوسف بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در سازه های نگهبان مسلح شده با مهار های اصطکاکی، الگوی تغییر شکل بسیار پیچیده بوده و با تئوری توزیع فشار های رانکین یا کولمب سازگار نمی باشد. در این تحقیق اثر نیروی پیش تنیدگی مهار های اصطکاکی بر تغییر شکل ها و ضریب اطمینان پایداری در یک دیواره در خاک رسی سفت تا سخت و در حالت خشک که سیستم حائل جانبی آن متشکل از شمع نگهبان و مهار های اصطکاکی بوده، بررسی شده و نتایج در انتها ارائه شده است. نتایج تحلیل بیانگر آنست که استفاده از حد پایین نمودار فشار از لحاظ اقتصادی و عملی برای نوع خاک بررسی شده مطلوب تر از حد بالای نمودار فشار خواهد بود.