سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریا اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مظفر عبدالهی فر – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
فرشاد رحیم پور – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

ریفورمینگ خشک دی متیل اتر از دیدگاه صنعتی و محیط زیست حائز اهمیت می باشد زیرا این فرایند میتواند گاز سنتز را با نسبت مناسب تولید کند و CO2 را که یک گاز گلخانه ای است به محصولات مطلوب تبدیل نماید دراین تحقیق آنالیز ترمودینامیکی با روش مینیمم سازی انرژی ازاد گیبس و با استفاده ازمعادله حالت sRK انجام شد و تاثیر دما ۱۲۰۰K-300 فشار ۱-۲۵atm و نسبت خوراک ۴-۰/۵-(CO2/DME برتبدیل تعادلی واکنش دهنده ها و توزیع محصولات ارزیابی شد آنالیز عددی با به کارگیری ضریاب لاگرانژ درسیستم معادلات جبری غیرخطی و حل آن توسط نرم افزار matlab صورت گرفت نتایج نشان دادک ه افزایش نسبت خوراک co2/DME و دماهای پایین عملیاتی باعث کاهش تولید هیدروژن ومنواکسید کربن می گردد.