سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسیم ظفری –
علیرضا فتحی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بیتا شاهکلایی –

چکیده:

مواد آلیاژ حافظه دار دسته ای از مواد هوشمند بوده که به علت رفتار حافظه ای شکلی که دارند در بسیاری از سیستم های مختلف استفاده می شوند. این مواد این قابلیت را داشته که در اثر حرارت به شکل حافظه دار خود برگشته و تغییرشکل های ایجاد شده در آن از بین میرود. دراین مقاله یک موتور آلیاژ حافظه دار معرفی شده که انرژی خورشیدی را به انرژی مکانیکی تبدیل می نماید. این موتور را که موتور خورشیدی آلیاژ حافظه دار می نامیم، بصورت خطی، یکطرفه و برگشت فنر عمل می نماید. حرارت خورشید از طریق یک عدسی بر روی سطح مفتول خمیده شده متمرکز شده و مفتول گرم می شود. در اثر گرم شدن مفتول، این موتور خطی تغیر طول داده و به حالت افقی تغیر شکل می دهد. سپس با سایه کردن مفتول ،آنرا خنک نموده و لذا در اثر نیروی فنر به حالت اولیه برمی گردد. این عمل به طور متناوب انجام شده و در نتیجه کار مکانیکی تولید می شود. در این مقاله میزان انرژی تولیدی و تأثیر پارامترهای سیستم روی میزان حرارت تولیدی به صورت تجربی مطالعه شده است. نتایج تجربی بدست آمده نشان داد که موتور پیشنهادی قابلیت استفاده در بسیار از کاربردهای تجاری و حتی نظامی را دارد.