سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهیل بهرام پور – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
بهزاد مشیری –

چکیده:

این مقاله به مساله تاخیر در شبکه پروفیباس می پردازد.شبکه پروفیباس جزو شبکه های پرکاربرد صنعتی می باشد و بررسی میزان تاخیر این شبکه و جبران آن می توان تاثیر زیادی روی عملکرد آن بگذارد. در کارهای گذشته این تاخیر با ساده سازی هایی به دست آمده است که این ساده سازی ها در برخی موارد سبب تخمین بدبینانه از تاخیر می شود. در این گزارش ابتدا نحوه عملکرد این شبکه و چگونگی ارسال داده در آن مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه مدلسازی کامل تری از تاخیر ارائه می شود و با استفاده از پیش بینی کننده اسمیت تاخیر شبکه جبران شود. در نهایت با یک شبیه سازی نتیجه اعمال پیش بینی کننده اسمیت نشان داده می شود.