سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
کوروش حیدری شیرازی – دانشیار، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در حوزه های پیش بینی عملکرد و تحلیل تنش توربین های گاز ی دردهه گذشته به دلیل رشد امکانات سخت افزاری و تکنیک های عددی پیشرفتهای قابل ملاحظه ای مشاهده می شود . آنچه که از مجموع بررسی های به عمل آمده قابل طرح م ی باشد آنست که بدل یل پیچیدگی های زی اد در پدی ده ها ی حاکم در مسئله هنوز امکان شبیه سازی های کاملاً دقیق وجود نداشته اما می توان نتایج مناسبی را جهت انجام برخی اصلاحات و پ یش بین ی ها بدست آورد . در این مطالعه، بررسی بر هم کنش سیال-سازه با استفاده از آنالیز کوپل یک طرفه در نرم افزارANSYS-CFX انجام شده است. مدلسازی بر اساس هندسه و شرایط کاری یک توربین محوری با دو ردیف استاتور و یک ردیف روتور انجام شده است. نتایج میدان سیال و میدان تنش و تغییر فرم روتور در شرایط کاری تعریف شده بدست آمده است