سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
باقر انوری پور – استادیار دانشگاه صنعت نفت
نادر نبهانی – استادیار دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

باتوجه به گسترش سریع صنایع نفت و گاز ازیک طرف و گذشت زمان و فرسودگی تجهیزات و ماشین آلات آنها ازطرفی دیگر تعیین برنامه هایی برای اولویت بندی تجهیزاتدارای اهمیت بسزایی درتصمیم گیری واحدهای مهندسی میب اشد برای دستیابی به سطح ایمنی درتجهیزات و کم کردن هزینهه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی ازخرابی انها روشهای کمی و کیفی مختلفی موجود می باشد دراین مقاله روش سلسله مراتبی برای آنالیز بحرانی تجهیزات پیشنهاد شده است که درابتدا به معرفی روش AHP پرداخته شده است دلیل انتخاب روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی استفاده از امتیاز دهی نسبی درآن و درنتیجه دقت و سازگاری نتایج حاصل از آن می باشدکه موجب به حداقل رساندن مشکلات و مسائل موجود درصنایع نفت و گاز می شود.