سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان طاهری – مهندسی صنایع
علی جامعی – مهندسی صنایع
سیداحمد علوی – دانشجوی کارشناس ارشد صنایع
سیدمحمود حسینی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

درپژوهش حاضرآنالیز ایمنی شغلی JSA برای ۱۷عدد ازمشاغل پرمخاطره شرکت گاز استان خراسان رضوی انجام شده است که از این بین ۲شغل که دارای ریسک بالاتر نسبت به اعداد ریسک سایرمشاغل میب اشند به عنوان نمونه انتخاب شده اند و ازهریک پرمخاطره ترین وظیفه به تفصیل درقالب ۲کاربرگ JSA آورده شده است درپایان نیز دربخش نتیجه گیری ۶۷ اقدام کنترلی جهت حذف و یا کاهش ریسک های شناسایی شده ارایه شده که به تلخیص درانتها ذکر گردیده اند.