سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عقیل ایرانمنش – کارشناس ارشد مکانیک،دانشگاه شهید باهنر کرمان
مظفر علی مهرابیان – پروفسور،دانشگاه شهید باهنر کرمان
مازیار سلمان زاده – استادیار،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

چیلرهای جذبی بدلیل امکان استفاده ازانرژی خورشیدی انرژی زمین گرمایی و گرمای تلف شده درفرایندهای صنعتی گزینه ای مناسب جهت تهویه مطبوع خانگی و صنعتی می ابدش دراین پژوهش آنالیز اگزرژی و انرژی سیکلتبرید جذبی دو اثره انجام میگیرد بدین منظور یک کد کامپیوتری جهت شبیه سازی سیکل تبرید جذبی تدوین شده است برای اجرای کد کامپیوتر پاره ای اطلاعات ورودی مورد نیاز است که مهمترین آنها عبارتنداز دمای آب ورودی و خروجی از ژنراتور جاذب، کندانسور و اواپراتور بارسرمایی چیلرجذبی ضریب بهره مبدل حرارتی و … مطالعه اثر پارامترهای ورودی برضریب عمکلرد سیکل جذبی دواثره و راندمان قانوندوم ترمودینامیک ازدیگر اهداف این مطالعه می باشد.