سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد عامری – ایران، تهران، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، دانشکده مهندسی انر
امیرعباس تنها – ایران، تهران، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، دانشکده مهندسی انر
سعید کریمی علویجه – ایران، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی م

چکیده:

دراین مقاله یک سیستم تولید همزمان ۱ ازدوجنبه مورد بررسی قرارگرفته است. در بخش اول اگزرژی سیستم در تمام نقاط سیکل بدست آمده و با توجه به آن اگزرژی نابودی در هر جزء سیستم وهمچنین کارآیی اگزرژی هر جزء سیستم بدست می آید. با توجه به این تحلیل محفظه احتراق، مبدل شماره ۱و مولد بخار بازیافت حرارت به عنوان منابع اصلی نابودی اگزرژی معرفی می شوند. همچنین توربین و مبدل حرارتی شماره ۱ نیز از نظر کارآیی اگزرژی، به ترتیب بیشترین و کمترین راندمان اگزرژی را از خود نشان می دهند. در قسمت بعدی این مقاله یک تحلیل ترمو اکونومیکی بر روی یک سیستم تولیدهمزمان که برای یک ساختمان ۱۰ طبقه در تهران طراحی شده، صورت پذیرفته است. در این تحلیل ابتدا تابع هدف را برای این سیستم تولید همزمان بدست آورده ایم و درادامه با توجه به بالانسی که بین هزینه سوخت و هزینه تجهیزات صورت گرفته، ظرفیت بهینه برای توربین گاز و همچنین سیستم تبرید اجکتور بخار را بدست آورده ایم. این ظرفیتها به گونه ای می باشند که کمترین هزینه (تابع هدف) را به سیستم تحمیل می کنند