سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوشین عنادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
خسرو روشندل – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
پوریا احمدی – دانشجوی دکتری مکانیک

چکیده:

دراین مقاله مدلسازی ترمودینامیکی و آنالیز اگزرژی یک واحد تولید سه گانه برای تولید الکتریسیته گرمایش و سرمایش انجام شده است محرک اولیه این واحد تولید سه گانه سیکل توربین گاز است جهت تولید گرمایش و سرمایش به ترتیب از بویلر بازیاب دو فشاره و چیلرجذبی یک اثره آب و لیتیم برماید استفاده شده است مدلسازی ترمودینامیکی و آنالیز اگزرژی این واحد تولید سه گانه با استفاده ازنرم افزار MATLAB انجام گرفته است علاوه براین تلفات اگزرژی و بازده اگزرژی هریک از اجزا واحد تولید سه گانه محاسبه شده که نتایج نشان میدهد که محفظه احتراق سیکل توربین گاز دارای بیشترین تلفات اگزرژی است برای درک بهتر نسبت به تغییرات پارامترهای اساسی سیکل مطالعه پارامتری نسبت به تغییرات بازده اگزرژی و تلفات اگزرژی انجام شده است نتایج نشان میدهد که نبت فشار کمپرسور دمای ورودی به توربین گاز بازده آیزنتروپیک توربین گاز و دمای اواپراتور سیستم چیلرجذبی نقش کلیدی تر نسبت به پارامترهای دیگر سیکل دارد.