سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین شهسواری – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مکانیک
مهران عامری – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مکانیک
میثم غلامپور – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

یک سیستم فتوولتائیک/حرارتی هوایی در دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان طراحی شده و پس از ساخت، در محیط آزاد مورد آزمایش قرار گرفته است. در این مقاکله این سیستم در حالت جابجایی آزاد برای حالتهای با سرپوش شیشهای و بدون آن شبیهسازی شده و نتایج حاصل با مقادیر آزمایشگاهی مقایسه شده است. علاوه بر این نحوه تاثیر افزایش شدت تابش خورشید و عمق کانال عبور هوا بر روی راندمان انرژی و راندمان اگزرژی سیستم نیز بررسی شده است.