سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهمن نجفی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این تحقیق، از روش تحلیل اکسرژی برای بهینه سازی عملکرد موتور دیزل با استفاده از سوخت بیودیزل استفاده شد. سوخت بیودیزل، اتیل استر اسیدهای چرب حاصل از روغن پسماند رستوران با پایه روغن آفتابگردان بود که بصورت خالص (B100) و مخلوط با گازوئیل (B10 و B20 و B30 و B40) در یک موتور دیزل کم دور (لیستر ۸/۱M) مورد آزمون قرار گرفت. آزمون موتور در دور ثابت موتور (۷۵۰pm) و در بارهای مختلف (۸/۶% و ۳۲/۴% و ۶۶/۷% و ۸۲/۹% و ۱۰۰% بار نهایی) انجام گرفت. نتایج نشان داد که نقطه بهینه عملکرد موتور، با توجه به بازده انرژی در محدوده بار ۸۲/۹% بار نهایی قرار دارد. به لحاظ بازده انرژی مخلوط سوخت B20 بهترین شرایط را دارد که دلیل آنرا می توان، پایین بودن تلفات حرارتی در سیستم خروجی اگزوز موتور و احتراق مناسب سوخت B20 دانست. ولی به لحاظ بازده اکسرژی مخلوط سوخت B40 دارای بهترین شرایط می باشد که دلیل آن، پایین بودن تخریب اکیرژی محاسبه نشده است. در این حالت تخریب اکسرژی محسبه نشده، در حدود ۵۴% انرژی مفید سوخت است. در مخلوط شوخت B40، تخریب اکسرژی توسط سیستم خنک کاری موتور اندکی بیشتر از سایر سوخت ها است که برای به حداقل رساندن تخریب اکسرژی می توان سیستم خنک کاری موتور را بازبینی و اصلاح کرد.