سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محسن محمدی مقرب – دانشجوی کارشناسی ارشد
مصطفی جعفریان – دانشجوی کارشناس ارشد
حسن صدرنیا – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از راه های تحقق توسعه پایدار درکشاورزی بررسی جریان انرژی ورودیها و خروجی ها درتولید محصول میب اشد مطالعه جریان انرژی می تواند ابعاد ناشناخته ای از روند تولید محصول را که درسایر روشهای مدیریتی اعم از روشهای رایج مطالعه مکانیزاسیون و یا روشهای اقتصادی مورد توجه قرارنمیگیرند روشن سازد دراین تحقیق که درشرکت سامی زراعی خضری انجام شد براساس جریان خروجی و ورودی انرژی به مزرعه شاخص های انرژی شامل بازده خالص انرژی بهره وری انرژی کارایی انرژی و نسبت انرژی های تجدید پذیر به کل انرژی ورودی برای سه محصول عمده شرکت شامل گندم جو وچغندرقند محاسبه شد نتایج تحقیق نشان داد که کارایی انرژی برای گندم ۱/۳۳ برای جو۱/۳ و برای چغندر۲/۲ میب اشدچغندرقند با بازده خالص انرژی به میزان ۱۲۳۲۴۸مگاژول بیشترین میزان را داراست ازنظر بهره وری انرژی نیز چغندربا تولید ۰/۴۳ کیلوگرم محصول به ازای هرمگاژول انرژی ورودی بالاترین میزان را دارد.