سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد کتابداری – دانشیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید برزگرولیک چالی – دانشجوی کارشناسی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این پژوهش جریان و موج برخوردی به رایزر، مدلسازی عددی شده و نیروهای متناوب وارد بر رایزر در نقاط مختلف آن بدست آمد.برای تحلیل ارتعاش اجباری رایزر از روش آنالیز مودال استفاده شد. برای این منظور، معادله ارتعاشی حاکم که تمام نیروهایهیدرودینامیکی و استاتیکی را شامل می شود، به صورت عددی حل شده و فرکانسهای طبیعی و مودهای ارتعاشی رایزر محاسبه گردید. سپس حرکت ارتعاشی رایزر در اثر اعمال نیروهای خارجی بدست آمد. به منظور نزدیک شدن حل به شرایط واقعی، در حل معادله ارتعاشی از سرعت نسبی بین سیال و رایزر در حال ارتعاش، استفاده شد. در نهایت رایزر در حالت وجود کشش در بالای آن و سیال در داخل لوله آنالیز شد و تاثیر این پارامترها بر حرکت و فرکانس های طبیعی رایزر بررسی شد.