سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعباس طباطبائی – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز
امیراردلان داودی منجزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

امروزه به منظور بهره گیری از مدیریت سیستماتیک جریان ترافیک درکلان شهرها و فائق آمدن بر مشکلات و عوارض حمل و نقلی و ترافیکی، استفاده از سیستمهای هوشمند حمل و نقل در دستور کار کلانشهرها قرار گرفته است. این سیستمها باعث افزایش کارایی شبکه حمل و نقل و ترافیک گردیده و برای مدیران و شهروندان (گردانندگان و کاربران شبکه حمل و نقل) مفید می باشد.
در این پژوهش ضمن ارائه تعریف ITS و مزایای آن ضرورت انجام مطالعات پیاده سازی ITS در اهواز مورد بررسی قرار می گیرد و اهمیت اجرای این امر بیان میگردد. در ادامه ضمن ارائه محدودیتهای این طرح در اهواز شبکه مورد مطالعه تعیین ومشکلات آن دسته بندی می شود و در انتها خدمات مورد نیاز شهر اهواز بر پایه اطلاعات مذکور و نتیجه تاثیر بکارگیری ITS در شهر اهواز روی روانسازی ترافیک، کاهش تاخیر، تصادفات و آلودگی ارائه می گردد.