سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور اوجاقی – دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی برق- زنجان
جواد فیض – دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- تهران
مهدی صبوری – دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی برق- زنجان

چکیده:

پایش وضعیت موتورهای القائی، یک تکنولوژی کاملاً ضروری و مهم برای تشخیص عیوب مختلف در مراحل ابتدائی بصورت on line می باشد. این تکنیک می تواند از بروز آسیب های اساسی غیرمنتظره در همان مراحل ابتدائی جلوگیری کند. تقریباً ۳۰-۴۰%عیوب موتورهای القائی مربوط به سیم پیچهای استاتور می باشند. از جمله شاخصهای غیر تهاجمی که در شناسایی این نوع عیب مورد استفاده قرار گرفته است، شاخص حاصل از آنالیز امضای جریان خط MCSA استاتور می باشد. مزیت این شاخص سادگی و حساسیت قابل توجه آن به شدت عیب است . در این مقاله تاثیر اشباع مغناطیسی در برآورد این شاخص با استفاده از شبیه سازی مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور یک موتور القائی سه فاز صنعتی با عیب اتصال حلقه با استفاده از روش تابع سیم پیچ مدلسازی شده و اثر اشباع مغناطیسی در مدل مذکور اعمال می گردد . سپس شاخص مورد نظر با استفاده از شبیه سازی، محاسبه شده و اثر اشباع مغناطیسی بر آن بررسی می شود . محاسبه شاخص با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و مقایسه با نتایج شبیه سازی حاکی از دقت بالاتر مدلسازی با در نظر گرفتن اثر اشباع می باشد.