سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار دانشکده ی مهندسی عمران،دانشگاه سمنان
محسن لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران_زلزله،دانشگاه سمنان

چکیده:

ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی سرد نورد شده CFS نیازمند یک روش المان محدود میب اشد ارایه روش المان محدود غیرخطی ساده شده برای چنین ساختمان هایی می توانددرزمان صرف شده برای تعدادزیادی ازالمان های پیچیده ی موجود درمدلسازی اعضای قاب و ورقهای پوششی ساختمان ها تاثیر گذار باشد دراین مقاله یک روش ساده شده ای برای انالیز سازه های فولادی سردنورد شده به روش اجزا محدود ارایه می شود درروش پیشنهادشده یک پانلدیوار برشی به عرض ۱/۲ متر با استفاده از استادهای سردنورد شده فولادی و ورقهای پوششی با ۱۶گره از المان شل مدلسازی می شود علاوه براین رفتار غیرخطی پانلهای دیواربرشی با ضریب سختی کاهش یافته شبیه سازی شده است. درمقایسه با روش المان محدود مرسوم درمدلسازی ازتعدادکمتری المان نسبت به روش المان محدود مرسوم استفاده شده است.