سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن ملکی نژاد شهربابکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رهگذر – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
امید حسینی راوری زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی جاوید جیرفت کرمان
زهرا محمودزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

یکی از مناسب ترین سیستم های مقاومت در برابر بارهای جانبی در سازه های بلند سیستم ترکیبی قاب محیطی هسته مرکزی و کمربند خرپایی می باشد کمربند خرپایی در ترکیب با قاب محیطی و هسته مرکزی همانند یک فنر خمشی درترکیب با تیر طره عمل می کند دراین مقاله با درنظر گرفتن توابع جابجایی محوری برای ستونها و نوشتن رابطه انرژی روابطی برای تنشهای موجود درستونها در ارتفاع بیان شده است سپس با مینیمم کردن تغییر مکان جانبی بالای سازه محل بهینه کمربند خرپایی به دست آمده است در ادامه دقت نتایج روش پیشنهادی با روش آنالیز کامپیوتری مقایسه گردیده است.