سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طیبه کیخا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
علیرضا احمدی – استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات ماهان کرمان
رضا رهگذر – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله یک روش ساده ریاضی برای انالیز سیستم ترکیبی قاب محیطی هسته مرکزی دومهار بازویی و کمربندخرپایی تحت بارجانبی معرفی گردیدها ست دراین روش قاب محیطی با چهارصفحه ارتوتروپیک با مقطع قوطی شکل معادل سازی گردیده و با درنظرگرفتن توابع تغییر شکلهای محوری دربال و جان و با مینیمم نمودن انرژی کل نسبت به جابجایی جانبی و زاویه دوران دیافراگم به معادلات حاکم دست یافته است با استفاده از مینیمم نمودن انرژی کل سیستم نسبت به ضرایب لنگی برشی مقادیر تغییر شکلهای محوری سختی خمشی تنشهای محوری و جابجایی جانبی درارتفاع سازه بدست می اید با استفاده ازروش معرفی شده تاثیر پارامترهای متفاوت دررفتار سازه مشخص و می توان درک مناسبی ازرفتار کلی سازه درمراحل اولیه طراحی داشت