سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا نجارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
علیرضا احمدی – دانشیار دانشگاه علوم و تحقیقات ماهان کرمان
محسن ملکی نژادشهربابکی – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

قاب محیطی مهاربندی شده یکی از سیستمهای سازه ای موثر و کارا برای سازه های بلند است که از اواخر دهه ۱۹۶۰ به صورت پیوسته درسازه های با اهمیت زیاد استفاده شده است دراین تحقیق یک روش جدید و ساده برای محاسبه فرکانس طبیعی سازه های بلند با سیستم قاب محیطی مهاربندی شده ارایه شدها ست این آنالیز مبتنی بریک روش پیوسته است که درآن سازه با یک تیرطره که دربرگیرنده مشخصات سازه است مدل می شود دراین روش ابتدا از روش انرژی برای تشکیل معادلات حاکم استفاده می شود بعدازجداسازی متغیرهای زمان و مکان و اعمال شرایط مرزی برای حل معادلات فرکانس طبیعی سازه قابل محاسبه است.