سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا محمودزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
رضا جلال کمالی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا احمدی – دانشیار

چکیده:

دراین مقاله یک روش تقریبی به منظور آنالیز ارتعاش آزاد سیستم ترکیبی قاب محیطی به همراه دیوار برشی درسازه های بلند ارایه شده است درروش پیشنهادی قاب محیطی با استفاده از روش مدلسازی پیوسته به چهارصفحه دربرگیرنده مشخصات سازه مدل شده است با نوشتن روابط انرژی برای سیستم قاب محیطی معادل و دیواربرشی و استفاده ازحساب تغییرات معادله دیفرانسی حاکم برسیستم بدست آمدها ست سپس با درنظرگرفتن شرایط مرزی سازه یک دستگاه معادلات بدست می آید که جواب غیربدیهی دستگاه معادلات منجر به معادله ای جهت بدست آوردن فرکانس ارتعاش آزاد سیستم ترکیبی قاب محیطی به همراه دیوار بررشی میگردد.