سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمدباقر علیزاده – دانشگاه تبریز
موسی رضائی – دانشگاه تبریز
رسول ترکش اصفهانی – دانشگاه کاشان

چکیده:

تیرهای کامپوزیتی درساخت سازه هیا زمینی هوایی و فضاییکاربرد متنوع داشته و با گسترش تکنولوژی ساخت کامپوزیت ها تحقیقات بیشتری درمسائل مربوطه انجام شده است ایجاد و رشد ترک و پیش بینی شکست ازموضوعات مورد تحقیق بوده و بررسی رفتار دینامیکی تیرهای ترک دار کامپوزیتی و شناسایی وجود و عمق ترک ضروری به نظر می رسد درتحقیق حاضر هدف بررسی اثراتترک سطحی برروی شکل مودهای ارتعاشی و فرکانسی طبیعی تیرکامپوزیتی بوده تا با بررسی این اثرات عیوب موجود درتیر قابل شناسایی باشد بدین منظور پس از بدست آوردن معادلات ارتعاشی تیر با استفاده از تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی جهت مقایسه و بررسی صحت انجاممحاسبات نتایج تست آزمایشگاهی نمونه ساخته شده با نتایج تئوری مقایسه می گردد.