سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود اکبری – دانشکده فنی و مهندسی، شهرکرد، بلوار رهبر، ۱۱۵ ، شهرکرد، ایران.
هادی همائی –
شهرام هادیان –

چکیده:

آنالیز ارتعاشات یکی ازمهمترین روشهای پایش وضعیت و عیب یابی ماشین الات دوار میب اشد بیرینگ ها و گیربکس ها ازمهمترین قسمت های تجهیزات دوار می باشند که بروز عیب درآنها تاثیر بسزایی درافزایش ارتعاشات این تجهیزات دارد ماهیت گذرای ارتعاشات ناشی ازبروز عیوب گیربکس ها و بیرینگ های غلتشی باعث گردیده تا تحلیل ارتعاشات دراین تجهیزات با استفاده ازتبدیلهایی که بصورت همزمان درحوزه زمان و فرکانس عمل می کنند صورت گیرد دراین مقاله با استفاده از تبدیل ویولت گسسته DWT و شبکه های عصبی به تشخیص عیوب دراین تجهیزات پرداخته میشود به منظور ارزیابی روش ارایه شده دستگاهی مرکب ازیک موتور الکتریکی یک گیربکس و یک فلایویل ساخته شده و سیگنال ارتعاشات درحوزه زمان توسط یک شتاب سنج نصب شده برروی بدنه گیربکس و پوسته یاتاقان اندازه گیری شده است سیگنالهای اندازه گیری برروی گیربکس برا یحالت مختلف شامل چرخ دنده سالم چرخ دنده با یک دندانه شکسته و چرخ دنده ی سایش یافته و برروی بیرینگ های غتلشی شامل بیرینگ سالم بیرینگ با رینگ خارجی معیوب بیرینگ با رینگ داخلی معیوب و بیرینگ با ساچمه معیوب بدست آمده و درگام دوم پردازش سیگنال با استفاده ازویولت گسسته انجام گردیده است و برروی تعدادمراحل گسسته سازی و انتخاب تابع ویولت مادر بحث شده است.