سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر نبهانی – استادیار دانشگاه صنعت نفت
مهرنوش شیرین – کارشناس حفاظت کار مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار جنوب غرب کشور
سیدامین جزایری – رئیس ایمنی شرکت فولاد اکسین خوزستان

چکیده:

منطقه استند در کارخانه نورد ورقهای فلزی، تجهیزی است که به علت ماهیت کاری خود ایجاد کننده ارتعاش می باشد. ارتعاش یک عامل فیزیکی است که اگر از حد مجاز بیشتر شود به عنوان یک عامل زیان آور فیزیکی در محیط کار محسوب میگردد. و بالطبع اثرات نامطلوب بر روی انسان و محیط خواهد داشت. لذا با توجه به این امر تصمیم گرفته شد که درشرکت فولاد اکسین خوزستان ایستگاههای کاری را که در محدوده این تجهیزات قرار دارند را مشخص نماییم. در ناحیه استند ، اتاق کنترل استند و اتاق جلسات که بعنوان دو ایستگاه کاری وجود دارد لذا در مجاور تجهیز استند و اتاق جلسات میزان مواجهه نفرات با ارتعاش تمام بدن و در اتاق کنترل میزان مواجهه نفرات با ارتعاشات دست و بازو و تمام بدن توسط دستگاه ارتعاش سنج svan958 ، مورد اندازه گیری قرار گرفت. پس از انجام محاسبات جهت مشخص نمودن زیان آور بودن و یا نبودن ارتعاش موجود در این ایستگاههای کاری مقادیر اندازه گیری شده با حدود آستانه مجاز) ET ( مقایسه گردیدند. و پس از مقایسه مشخص گردید ارتعاشات در این ایستگاههای کاری در محدوده مجاز قرار دارد و سلامت افراد را تهدید نمینماید