سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پیمان حاج حیدری – کارشناس ارشد
مصطفی غیور – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا میردامادی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله به تحلیل ارتعاشات آزاد تیر چرخان ساخته شده از مواد با ویژگی های عملکرد ی درجه بندی شده بر پایه فلز – سرامیک پرداخته شده است . در این بررسی حالت تیر یکنواخت و باریک شونده با سرعت دورانی ثابت که خاصیت درجه بندی شده آن مطابق با یک تابع توانی با ساختار متقارن در راستای ضخ امت تغییر می کند در نظر گرفته شده است . معادلات حرکت گسسته شده سیستم بر پایه دو تئوری تیر اویلر برنولی و تیموشنکو با استفاده از روش المان محدود برای حالت ارتعاش درون صفح ه بدست آمده و سپس فرکانس ه ای طبیعی تیر استخراج شده است . در ادامه تاثیر پارامترهای مختل ف از جمله درصد حجمی مواد تشکیل دهنده، سرعت دوران تیر، شعاع هاب و نسبت باریک شوندگی بر روی فرکانس ه ای طبیعی مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج دیگر مقالات مقایسه شده است . در تیر چرخان با افزایش سرعت دورانی و شعاع هاب فرکانس های تیر افزایش می یابد. در تیر درجه بندی شده با افزایش ضریب توانی فرکانس های سیستم در مودهای متفاوت به طور یکنواخت کاهش می یابند. هم چنین نتایج نشان می دهد که افزایش ضریب باریک شوندگی یک اثر افزایشی در فرکانس مبنا و ه م چنین یک اثر کاهشی در فرکانس مودهای بالا دارد.