سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یعقوب فرزان – استادیار دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
سعید جواهرزاده – استادیار دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
پیمان شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

ارتعاشات صفحات همواره مورد توجه مهندسین و صنعت بوده است. صفحات ایزوتروپ و کامپوزیت به دلیل داشتن قابلیتهای فراوان از جمله مهمترین اعضای سازه ای می باشند با توجه به اهمیت و پیچیدگی، بررسی رفتار دینامیکی، ارتعاشات آزاد و محاسبه فرکانس طبیعی آن مد نظرمی باشند. در این تحقیق به بررسی تحلیلی ارتعاشات آزاد یک صفحه مستطیلی کامپوزیت با لایه های از نوع کربن- اپوکسی پرداخته ایم که با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سومTSDT)برای بدست آوردن راه حل تحلیلی و با اعمال اصل همیلتون و حل معادلات دیفرانسیل مربوطه توسط نرم افزار MATLAB توجه به مشخصات لایه ها، تعداد و ضخامت آنها، فرکانس طبیعی صفحه را در حالت چینش ( ۰و ۹۰ و ۰) لایه ها ارائه می دهد. همچنین به منظور اطمینان از صحت نتایج مربوط به فرکانس طبیعی، به کمک نرم افزار ANSYS اقدام به محاسبه فرکانس های طبیعی و یافتن شکل مودها برای صفحه کرده ایم و با نتایج حاصل از نرم افزارMATLAB مقایسه گردیده است.