سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیمان شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
یعقوب فرزان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
سعید جواهرزاده – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

صفحات ایزوتروپ و کامپوزیت به دلیل داشتن قابلیتهای فراوان از جمله مهمترین اعضای سازه ای می باشند با توجه به اهمیت و پیچیدگی، بررسی رفتار دینامیکی، ارتعاشات آزاد و محاسبه فرکانس طبیعی آن مد نظرمی باشند. در این تحقیق به بررسی تحلیلی ارتعاشات آزاد یک صفحه مستطیلی کامپوزیت با لایه های از نوع کربن- اپوکسی با شرایط تکیه گاهی تمام ساده پرداخته ایم که با استفاده از ۴ تئوریهای تغییر شکل برشی کلاسیک (CLPT) مرتبه اول (FSDT) مرتبه دوم (SSDT) مرتبه سوم (TSDT) برای بدست آوردن راه حل تحلیلی و با اعمال اصل همیلتون و حل معادلات دیفرانسیل مربوطه توسط نرم افزار MATLAB با توجه به مشخصات لایه ها، تعداد و ضخامت آنها، فرکانس طبیعی صفحه را در حالت چینش ( ۰و ۹۰ و ۰) لایه ها ارائه می دهد. همچنین به منظور اطمینان از صحت نتایج مربوط به فرکانس طبیعی، به کمک نرم افزار ANSYS اقدام به محاسبه فرکانس های طبیعی و یافتن شکل ، مودها برای صفحه کرده ایم و با نتایج حاصل از نرم افزار MATLAB مقایسه گردیده است. شایان ذکر است برای حل از دو روش لوی (Levy) و ناویر (Navier) استفاده شده است.