سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناصر شابختی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه سیستان و ب
مریم مغنی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

بادبندهای همگرا درقابهای مهاربندی شده از جمله عناصر قابل استفاده درتامین مقاومت جانبی سازه های فولادی می باشد که درمقایسه با قابهای خمشی از سهولت اجرای بیشتر و قیمت تمام شده پایین تری برخوردار است و به علت سختی بالا نیروی بیشتری از زلزله دریافت می کند و درمقابل به دلیل جابجایی کم احساس امنیت بیشتری را برای ساکنین فراهم می کند تا به امروز پژوهشهای زیادی درزمینه عملکرد این نوع قابها انجام شده است طراحی براساس عملکرد به معنی ساخت سازه هایی است که اهداف عملکردی مشخصی از خود نشان میدهند و هدف اصلی آنها دخیل کردن کارفرما درانتخاب میزان خطرپذیری درطرح سازه مورد نظر درسطوح مختلف زمین لرزه است به منظور ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی استفاده می شود که مقایسه ای بین منحنی ظرفیت سازه ها و منحنی نیاز لرزه ای مورد نیاز ایین نامه طرح ۲۸۰۰ با استفاده از روش معرفی شده درآیین نامه های FEMA_ و ۳۵۶ ATC_40 می باشد درپروسه تعیین نقطه عملکرد سازه های فولادی با عدم قطعیت هایی به واسطه عواملیهمانند بارگذاری مقاومت آنالیز و مدلسازی مواجه هستیم.