سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید محمد روحانی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
سید محمد علی حسینی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
محمد مهدی حیدری – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خو

چکیده:

دراین تحقیق عملکرد نشست بار، اثر متقابل شالوده های نواری با در نظر گرفتن خاک به عنوان یک ماده کشسانی با استفاده از روش اجزاء محدود غیر خطی مورد بررسی قرار گرفته است. زنجیره توده و خاک به چهار جزء گره خورده ای ایزو پارمتریک گسسته شده است. نشست بار برای یک پی (شالوده) نواری باعث ایجاد انحنا می شود و این موضوع برای یک شالوده تک در یک گروهی از ۲ شالوده نواریبرای ضرایب مختلف خاک ارائه شده است. تأثیر افزایش ضریب خاک طبق یافته ها باعث افزایش ظرفیت حمل بار فونداسیون توده می شود . این افزایش حتی در بار کوچک تر نیز دیده شده است. ظرفیت حمل بار یک فونداسیون توده نسبت به یک واحد فونداسیون توده بیشتر است . زمانیکه فاصله شالوده ها کم است اثر متقابل در حداکثر خود قرار دارد که افزایش فاصله ها باعث کاهش آن اثر متقابل می شود. بنابراین، بیان شده است که زمانی که در حال طراحی یک توده شالوده نوار هستیم. فاصله بین آن دو باید طوری انتخاب شود که هر یک از توده ها به عنوان یک شالوده مجزا عمل کنند. به بیان دیگر، فاصله بین دو توده باید طوری باشد که اثر کنش متقابل تقریباً به صفر برسد