سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید ایل بیگی قلعه نی – دانشکده مهندسی،گروه مهندسی عمران، دانشگاه شمال آمل
محمدرضا اصفهانی – دانشکده مهندسی،گروه مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب اکبرزاده بنگر – دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده:

در بسیاری از تحقیقات آزمایشگاهی در زمینه ی سازه های بتنی، با توجه به مشکلات موجود در مراحل ساخت و آزمایش نمونه های مطالعاتی، ابعاد نمونه ها کوچکتر ازاندازه ی واقعی هستند. تغییر ابعاد سازه ها می تواند بر نوع رفتار آنها و نرخ تغییرات یک یا چند پارامتر از سازه نسبت به بارهای وارده موثر باشد. با توجه به تحقیقات موجود در زمینه اتصالات تیر ستون بتنی، معیار مناسبی برای پیش بینی رفتار یک اتصال با ابعاد معین، بر اساس نتایج موجود در نمونه های با ابعاد متفاوت وجود ندارد. ازطرفی مطالعاتی که تاکنون بر رفتار اتصالات بتن آرمه صورت گرفته است رفتار آن ها را یا تحت اثر بارگذاری یک طرفه مورد مطالعه قرار داده و یا تحت اثر بارگذاری چرخه ای و مقایسه ای بین رفتار اتصالات در این دو حالت صورت نپذیرفته است. در این تحقیق، تعدادی اتصال خارجی تیر- ستون بتنی با ابعاد مختلف و با درصد آرماتور یکسان، طراحی و با استفاده از نرم افزارAbaqus تحلیل شده و اثر تغییر ابعاد اتصالات بر مقاومت نهایی و شکل پذیری آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های مورد نظر به صورت دوبعدی مدل سازی شده و تحلیل غیر خطی آنها انجام می گیرد