سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدمهدی غلامی –

چکیده:

هنگامی که سازه تونل تحت تاثیر امواج برشی ناشی از زلزله قرارمیگیرد تغییر شکلهایی درپوشش تونل بوجود می آید که این تغییر شکلها بیشتر تهدید را برای سازه تونل ایجاد می کنند تغییر شکل خمشی طولی نمونه ای از این تغییر شکل ها می باشد که با انتشار یافتن امواج لرزه ای عمود برمحور و تونل درپوشش تونل ایجاد می شود این نوع تغییر شکل سبب بوجود آمدن نیروی هایی درپوشش تونل می گردد که تخمین این نیروها جهت طراحی اولیه پوشش تونل امری ضروری می باشد دراین مقاله به کمک نرم افزار المان محدود ABAQUS مدلسازی سه عبدی در محیط نرم افزار انجام می شود و نیروی های مذکور تحت اثرزلزله و برای خصوصیات مکانیکی متفاوت زمین اطراف سازه تونل و همچنین با درنظر گرفتن شرط لغزش و عدم لغزش برای پوشش تونل نسبت به زمین اطراف مورد تحلیل و ارزیابی قرارمیگیرند و نتایج حاصله با روشهیا حل بسته پیشنهادی مقایسه می شوند.