سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اشکان اکبری برازجانی – شرکت مهندسین مشاورپارس
سعید جمشیدی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی ازابزارهای قوی جهت تشخیص رفتار مخزن تفسیر اطلاعات چاه آزمایی است که معمولا دربخشهای مختلف عمریک مخزن گردآوری می شود دراین تحقیق بعد ازانتخاب یکی ا زمیادین گاز میعانی جنوب ایران و بررسی اجمالی اطلاعات فشاری میدان مشخص شد که مهمترین چالشهای موجود درتست ها پایین بودن کیفیت داده ها بدلیل پراکنده بودن داده ها و همچنین کوتاه بودن آزمایشات مختلف بوده است سپس یکی از چاه های میدان انتخاب شده و دو مرحله آزمایشات خیزش و جریان بعد ازجریان دردوبازه با فاصله زمانی ۲۰ساله انجام شد سپس اطلاعات بدست آمده با استفاده ازنرم افزار Interpret2003 به دو روش استاندارد و پیشرفته آنالیز گردیدند همچنین علاوه برآنالیز داده ها و تعیین تراوایی مشخص شدکه تغییر فاحش تراوایی مخزن درمحدوده اطراف چاه بدلیل پدیده نشست مایعات گازی بوده است درپایان نیز با ترکیب تست ها به روش ترکیبی مشخص شد علت کاهش شدید تراوایی مخزن درمرحله دوم آزمایشات قابل تفسیر بوده و رفتار مخزن یک رفتار ترکیب شعاعی می باشد و درزمانهای انتهایی که مشتق به سمت بالا و شیب یک متمایل می گردد نشان دهنده مرز بسته سیستم است.