سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پگاه درجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

غذاداروها مکملهای رژیمی هستند که از عوامل زیست فعال از غذا آزاد شده و به منظور بهبود سلامتی مصرف می شوند فراورده های طبیعی که عمدتا از گیاهان حاصل شده اند برای زمان های طولانی به عنوان منبع عمده عوامل پیشگیری کننده برای جلوگیری ودرمان بیماری درانسان و حیوان استفاده شده اند این مقاله مروری است برغذاداروهای مختلفی که درماتریکس های طبیعی موجودند مثل لپیدها ویتامین ها پروتئین ها گلیکوزید ها و ترکیبات فنلی و غیره و نیز در مورد تکنیک های آنالیتیکی به کاررفته برای شناسایی و تشخیص انها مثل جداسازی اسپکتروسکوپیک تکنیکهای پیوندی و غیره بحث می کند همچنین اطلاعاتی در زمینه اثرات بهبود سلامتی غذاداروهای مختلف همراه با انواع ماتریکس های طبیعی کهدرآن یافت می شوند مثل میوه ها سبزیجات گیاهان جلبک ها و غلات شیر و غیره فراهم می شود