سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرگس هاشمی – محقق باستان جانور شناس موزه تاریخ طبیعی پاریس و دانشجوی دکتری چینه شن

چکیده:

آنالیز های رادیو کربن بر روی بقایای استخوانی به دست آمده از غرب ایران در طی سالهای ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ نشان دهنده طیف وسیعی از تغییرات آب و هوایی در طی کواترنر ایران است. این آنالیز ها در انگلیس و فرانسه و براساس پروتوکل های استاندارد برای انجام تجزیه و تحلیل های دیرینه اقلیم شناسی، دیرینه بوم شناسی، بررسی شرایط جغرافیای زیستی دیرینه و کرونولوژی در منطقه زاگرس انجام شده است. آنالیزهای انجام شده نشان می دهد که قدیمی ترین نمونه متعلق به ۱۸,۱۴۶ سال پیش بوده که مطابق با آخرین دوره یخبندان در پلیوستوسن و شرایط آب و هوایی سرد و خشک بوده است در حالی که جوانترین نمونه متعلق به ۱,۶۳۵ سال پیش و هولوسن بوده است که شرایط آب و هوایی در زاگرس به تدریج گرم تر شده و شرایط زیستی مناسب تری به جود آمده است. بروز چنین تغییراتی در شرایط آب و هوایی باعث تغییراتی در شرایط زندگی و طیف جانوری کواترنر در ایران و به ویژه در زاگرس شده است. آنالیز ها بر روی بیش از ده هزار نمونه از بقایای استخوانی و با توجه به روند تکاملی آنها از دوزیستان تا پستانداران به صورت جداگانه مستند سازی و بازسازی شده است. علاوه بر این کلیه نتایج به دست آمده از مطالعات مذکور با مطالعات پالینولوژی سالهای اخیر در غرب و شمال غرب ایران مقایسه شده است. این نتایج برای اولین بار در ایران و در خاورمیانه به دست آمده است.