سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن حیاتی – دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
همایون رحیمی میرعزیزی – کارشناس ارشد برق قدرت

چکیده:

دراین مقاله آنالیز سیستم های زمین بویژه زمینهای شبکه توزیع برق انجام شده است با استفاده از این آنالیز شبکه زمین مناسب برای مناطق مختلف جغرافیایی با توجه به مقاومت مخصوص خاک آن ارایه گردیده است شبیه سازی ها با استفاده از نرم افزارهای Matlab Delphi ; EMTPوGIM برای خاکهای مختلف انجام گرفته است اندازه گیری های گسترده ای درسطح استان کرمانشاه صورت گرفته و مقاومت مخصوص خاکهای مختلف با استفاده ازمیگر اندازه گیری شده است درپایان سیستم های زمین مناسب برای مناطق مختلف باتوجه به مقاومت مخصوص خاک آن منطقه پیشنهاد گردیده است.