سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آبتین عطایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
امیرفرهاد نجفی – دانشگاه صنعت آب و برق
سهند بهبودی کلهری – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

چرخه کالینا طرح اصلاح شده چرخه رانکین برای افزایش بازدهی دربهره برداری ازمنابع حرارتی دما پایین نظیر نیروگاه های زمین گرمایی است سیال کاری چرخه کالینا یعنی مخلوط آبو آمونیاک درفشار ثابت برخلاف سیالهای خالص دردمای ثابت تبخیر نمی گردد که این ویژگی موجب کاهش تلفات اکسرژی درفرایند انتقال گرما درسطح حرارتی اواپراتور می شود بازدهی انرژتیک چرخه کالینا مجهز به کندانسور اتمسفریک درشرایط ترمودینامیکی دما و فشارورودی توربین ۴۵۰ درجه سلسیوس و ۸۰بار با درصد جرمی آمونیاک ۷۰و۳۰ درصد بهترتیب دربویلر و کندانسور برابر ۲۸٫۵۸ درصد است که درقیاس با چرخه رانکین با شرایط مشابه ترمودینامیکی ۱۰درصد زیادتر میب اشد این مقاله به مدلسازی و تحلیل ترمودینامیکی چرخه کالینا اختصاص دارد و ضمن معرفی خواص ترموفیزیکی مخلوط اب و آمونیاک درفرایند تبخیر و چگالش عملکرداین چرخه درشرایط مختلف ترمودینامیکی با چرخه رانکین مقایسه خواهد شد.