سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحمد بابازاده – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران دانشجویان کارشن
مهدی قاسمی – دانشیار گروه زمین شنا
نسیبه احمدزاده – دانشیار گروه زمین شنا
حسین راهبر – دانشیار گروه زمین شنا

چکیده:

به منظور تعیین نوع بیو فابریک ها در نومولیت های ائوسن زیرین ،برش چینه شناسی هریش مورد مطالعه قرار گرفته است .ضخامت مقطع مورد مطالعه برابر ۱۳۰ متر است.این مقطع در شرق بلوک لوط قرار دارد. که برای اولین باربر اساس تجمع نومولیتها .چند فابریک شناخته شده است.