مقاله آنالیز پی: توزیع و خنثی شدن سرنخ های صوتی- شناختی در واژگان زبان فارسی معیار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تازه های علوم شناختی از صفحه ۴۸ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: آنالیز پی: توزیع و خنثی شدن سرنخ های صوتی- شناختی در واژگان زبان فارسی معیار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرنخ های صوتی- شناختی
مقاله آنالیز پی
مقاله جواز ادراکی
مقاله توزیع مشخصه های تقابل دهنده
مقاله زبان فارسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: وزیرنژاد بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی محرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: سرنخ های صوتی- شناختی نقش موثری در شکل گیری ساختار زبان دارند. میزان تمایزدهندگی این سرنخ ها در سیگنال صوتی باعث می شود تا بتوان از زبان به عنوان یک ابزار ارتباطی به نحو موثری استفاده کرد.
روش: در این مقاله با استفاده از آنالیز پی میزان نقش آفرینی ویژگی های واجی شامل شیوه تولید، محل تولید و واک داری در بافت های پیش واکه C1، پیش هم خوانی C2 و جایگاه پایانی C3 در هجای C1VC2C3 بررسی شده است.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که میزان تمایزدهندگی این ویژگی ها در محیط پیش واکه بیشتر از محیط پیش هم خوان بوده و در جایگاه پایانی کمی بیشتر از جایگاه پیش هم خوانی است. همچنین این مطالعه حاکی از آن است که میزان تمایز ویژگی شیوه تولید از محل تولید و واک داری در زبان فارسی بیشتر است، به طوری که در محیط پیش هم خوان تقریبا هیچ گاه ویژگی واک داری تمایز ایجاد نمی کند. نتایج این مطالعه کاملا بر نظریه های جواز ادراکی و توزیع تقابل منطبق است.