مقاله آنالیز پلی مورفیسم ۱۲۶۷G/A ژن HSP70-2 در افراد مبتلا به زخم پپتیک در شهر شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: آنالیز پلی مورفیسم ۱۲۶۷G/A ژن HSP70-2 در افراد مبتلا به زخم پپتیک در شهر شیراز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئین شوک حرارتی
مقاله زخم پپتیک
مقاله RFLP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی زیور
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گزارشاتی نشان دهنده نقش حفاظتی القا پروتئین شوک حرارتی (HSP70) در سلول های اپی تلیال معده وجود دارد. ژن HSP70-2 در منطقه ژنی MHC کلاس III، در بازوی کوتاه کروموزوم شماره ۶ قرار دارند. ژن HSP70-2 یک pst1 site دارد که با توجه به ترانزیشن A به G که در ناحیه ۱۲۶۷ این ژن رخ می دهد، ژنوتیپ های متفاوتی حاصل می کند که مشخص گردیده با سطوح مختلف بیان mRNA ژن HSP70 در ارتباط است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر پلی مورفیسم ۱۲۶۷G/A ژن HSP70-2 در خطر ابتلا به بیماری زخم پپتیک می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، ۱۰۰ بیمار مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستان حافظ شهر شیراز صورت گرفت. همه نمونه ها تحت گاستروسکوپی فوقانی قرار گرفتند. DNA ژنومی از بیوپسی بافت معده استخراج شد. ژنوتیپ در گروه بیمار و کنترل به وسیله PCR-RFLP تشخیص داده شد.
یافته ها: توزیع ژنوتیپی ژن HSP70-2 در گروه شاهد برابر بود با۴۰ (AA) 20 درصد، ۵۲ (AG) 26 درصد و ۸ (GG) 4 درصد و برای گروه بیمار برابر بود با ۱۰ (AA) 5 درصد، ۸۸ (AG) 44 درصد و ۲ (GG) 1 درصد. نتایج نشان داد که پلی مورفیسم ۱۲۶۷G/A ژن HSP70-2 با زخم معده در ارتباط است.
نتیجه گیری: آنالیز داده ها مشخص نمود که ژنوتیپ AG سبب افزایش ۶٫۷۶ برابری در بروز بیماری می گردد (p=0.0006، ۹۵ CI=2.26-20.2 درصد، OR=6.76).