مقاله آنالیز مودال یک تیر تحت اثر جرم متحرک با استفاده از روش های مودال برای سیستم های خطی متغیر با زمان در حوزه زمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۲ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۴۲ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: آنالیز مودال یک تیر تحت اثر جرم متحرک با استفاده از روش های مودال برای سیستم های خطی متغیر با زمان در حوزه زمان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنالیز مودال
مقاله سیستم های خطی متغیر با زمان
مقاله شبه پارامترهای مودال و ماتریس انتقال حالت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورشهسواری هادی
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: کشمیری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعمیم و گسترش مفهوم آنالیز مودال برای سیستم های خطی متغیر با زمان پریودیک و استفاده از آن به منظور استخراج فرکانس های طبیعی یک تیر تحت اثر جرم متحرک مورد نظر است. در همین راستا ابتدا مفهوم کلی آنالیز مودال برای سیستم های خطی متغیر با زمان در حوزه زمان بیان و چگونگی استخراج مشخصه های دینامیکی، شبه پارامترهای مودال، این سیستم ها با استفاده از محاسبه مقادیر ویژه ماتریس انتقال حالت سیستم ارائه می شود. پس از معرفی شبه پارامترهای مودال، روند تعیین ماتریس انتقال حالت یک سیستم خطی متغیر با زمان بیان و در ادامه شبه پارامترهای مودال تشریح می شود. برای دنبال کردن هدف اصلی مقاله، پس از مدل سازی مساله در نرم افزار مت لب و ثبت دادهای ورودی و خروجی، شبه فرکانس های طبیعی یک تیر با جرم متحرک، به عنوان سیستمی متغیر با زمان، با استفاده از روش تشریح شده محاسبه و در انتها نیز نشان داده می شود که شبه پارامترهای مودال یک سیستم خطی متغیر با زمان پریودیک، با همان دوره تناوب تکرار می شوند.