مقاله آنالیز سکه های نقره ای(یک درهمی) فرهاد چهارم به روش PIXE که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پیام باستان شناس از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: آنالیز سکه های نقره ای(یک درهمی) فرهاد چهارم به روش PIXE
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشکانیان
مقاله فرهاد چهارم
مقاله نقره
مقاله آنالیز سکه
مقاله روش PIXE

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزعلی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی ندوشن فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سودایی بیتا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی سقدل حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنالیز سکه های نقرهبه روش PIXE،یکی از روش های دقیق سنجش عناصر تشکیل دهنده آنهاست.این عمل می تواند اطلاعات ارزنده ای درباره عناصر شیمیایی موجود در سکه ها دهد که در رابطه باوضعیت معیشتی و معادن استخراج شده جهت ضرب سکه باشد. در طول دوره اشکانی ضرابخانه ها بواسطه انگیزه های گوناگونی،رویه معمول ضرب سکه را تغییر می دادند ونیزمنابع معدنی جدیدی را برای ذوب فلز انتخاب می کردند. در طی دوران پادشاهی فرهاد چهارم(۲ ۳۸ پ.م.)همانند دوران قبل (مهرداد اول۱۷۱ ۱۳۸پ.م.)، سکه های ضرب شده شامل سکه های نقره ای یک درهمی و چهاردرهمی، سکه های برنزی و مسی بود.در این بین سکه های نقره ای به نسبت ارزش فلز و گستره جغرافیایی که در آن در گردش بودند، اهمیت بیشتری را داشتند.در این پژوهش ۱۰نمونه از سکه های یک درهمی فرهاد چهارم که بوسیله دستگاه PIXEمورد آزمایش قرار گرفته اند،مطالعه می شود.این طیف سنجی از سکه ها مشخص کرد که میزان عنصر نقره موجود در آنها به شدت در نوسان است. افت شدید نقره در برخی از سکه های یک درهمی گویای اوضاع نابسامان اقتصادی و تلاش ضرابخانه ها برای کنترل آن به نفع حکومت است.